KOMUNIKAT

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 18/2018 WALNEGO ZEBRANIA  Z DN.21.04.br DZIAŁKOWCY, KTÓRZY PRZEBYWAJĄ NA DZIAŁKACH SEZONOWO ZOBOWIĄZANI SĄ DO UISZCZANIA NALEŻNOŚCI ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  CO DWA MIESIĄCE NIEZALEŻNIE OD ZUŻYCIA KWH ORAZ NA KONIEC SEZONU LETNIEGO T.J. DO  31 PAŹDZIERNIKA KAŻDEGO ROKU. OPÓŹNIENIE W UISZCZANIU NALEŻNOŚCI SKUTKOWAĆ BĘDZIE NATYCHMIASTOWYM WYŁĄCZENIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA UŻYTKOWNIKA DZIAŁKI.