KOMUNIKAT Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w sprawie regulaminowego zagospodarowania działki w ROD i sprawowania nadzoru w tym zakresie przez Zarządy ROD

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD przypomina o konieczności regulaminowego zagospodarowania działki rodzinnej w ROD i o konieczności sprawowania nadzoru w tym zakresie przez Zarządy ROD.

OZM PZD zobowiązuje Zarządy ROD do pisemnego upominania działkowców, którzy naruszają Regulamin RODa Działkowców obliguje do zadbania o estetyczny wygląd działek i o stałe utrzymywanie porządku na działkach.

KOMUNIKAT Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD