Komunikat w sprawie odpadów

ZARZĄD ROD „RAJ”   INFORMUJE, ŻE OD DNIA 1 LISTOPADA 2017 DO DNIA 31 MARCA 2018 NIE BĘDZIE PODSTAWIANY KONTENER !

UPRASZA SIĘ WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW DO NIE SKŁADOWANIA ŚMIECI W OBRĘBIE MIEJSCA KONTENERA !