KONTENER NA ODPADY ZIELONE

W związku z wysokimi kosztami wywozu odpadów komunalnych, Zarząd ROD RAJ od miesiąca sierpnia wprowadza ograniczenia w korzystaniu z kontenera na odpady zielone:

  • pierwszy worek -bez opłat,
  • każdy kolejny worek 5 zł .

Opłata będzie pobierana przez osobę dyżurującą.