Kontener na odpady zielone

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE KAŻDY DZIAŁKOWIEC MA OBOWIĄZEK WYPOSAŻENIA DZIAŁKI W KOMPOSTOWNIK  I KOMPOSTOWANIE ODPADÓW POCHODZENIA ORGANICZNEGO , A W SZCZEGOLNOŚCI Z DZIAŁKI CZĘŚĆI ROŚLIN TRAWY, ZGNIŁYCH OWOCÓW CHWASTÓW…..

NIE MNIEJ JEDNAK NIEKTÓRE CZĘŚCI ROŚLIN PORAŻONYCH PRZEZ CHOROBY I SZKODNIKI NIE POWINNY TRAFIAĆ DO KOMPOSTOWNIKA, DLATEGO TEŻ ZARZĄD W MIESIĄCACH MAJ – PAŹDZIERNIK PODSTAWI  W TRZECIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA KONTENER NA WW. ODPADY ZIELONE NA TERENIE ZARZĄDU .

GODZINY KORZYSTANIA Z KONTENERA ZOSTANĄ PODANE W POŹNIEJSZYM TERMINIE.