Kontener na odpady zielone

Każdy działkowiec obowiązany jest do posiadania kompostownika na działce, jednakże niektóre części roślin porażone przez choroby, nie nadają się do umieszczenia w kompostowniku, dlatego też w trzecią niedzielę w okresie od maja do października w godzinach 12-14 na terenie biura Zarządu będzie podstawiony kontener.