Koty wolno żyjące na ogrodzie

Dla ograniczenia nadmiernej populacji kotów na terenie naszego ogrodu, zarząd podjął działania mające na celu powstrzymania ich dalszego rozmnażania.

Koty w ekosystemie ogrodu mają do spełnienia pozytywną rolę i nie jest naszym zamiarem całkowita ich likwidacja.

Chcemy rozwiązać ten problem w sposób rozsądny i humanitarny.

Schwytane koty będą sterylizowane lub przekazane osobom zainteresowanym ich pozyskaniem.

Osoby chcące odłowić koty na swoich działkach proszone są o zgłoszenie się do zarządu ROD „RAJ”

Liczymy na wsparcie naszych działań w tym zakresie przez działkowców oraz aktywne w nich uczestnictwo.

Nadmieniamy, iż taka akcja trwa już dwa lata, lecz kotów przybywa, gdyż użytkownicy działek nie współpracują z zarządem ROD „RAJ”