NOWA USTAWA „PRAWO WODNE”

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku, która poważnie zmienia dotychczasowe zasady gospodarowania zasobami wodnymi.

Ustawa wprowadza obowiązek uiszczania przez wszystkich korzystających                 ( ROD -y również) opłat za pobór wód powierzchniowych i podziemnych. Wysokość opłat będzie zależała od ilości pobranej wody.

W związku z tym  możliwe, że nasz ogród będzie ponosił koszty z tym związane.

Musimy się  spodziewać wniosku na Walne Zebranie o podwyższeniu opłaty ogrodowej na rok 2018