OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID- 19

W ZWIĄZKU Z BARDZO ZŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZWIĄZANĄ Z ROZWOJEM TRZECIEJ FALI ZACHOROWAŃ NA COVID-19, JAK RÓWNIEŻ AURĄ SPRZYJAJĄCĄ ROZPOCZĘCIU AKTYWNOŚCI DZIAŁKOWCÓW NA DZIAŁKACH PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA OGÓLNOKRAJOWYCH OBOSTRZEŃ ORAZ REGULACJI WEWNĄTRZZWIĄZKOWYCH , KTÓRE MAJĄ NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA, A W SZCZEGÓLNOŚCI :

  • ZAKAZU GROMADZENIA SIĘ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH ROD I NA DZIAŁKACH
  • ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH ROD ORAZ W MIEJSCACH TAKICH JAK: ALEJE, ŚMIETNIKI, BRAMY,FURTKI,PARKINGI,PLAC ZABAW
  • OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA NA TERENACH OGÓLNYCH ROD