Odpady w okresie zimowym.

Szanowni Działkowcy,
przypominamy że w sezonie zimowym nie jest podstawiany kontener na odpady. Dlatego też prosimy o nie wyrzucanie śmieci w obrębie miejsca podstawiania kontenera.