Opłata za działkę na rok 2019

Składka uchwalona przez KR PZD Uchwałą Nr 9/XI/2016 z 15 grudnia 2016 r. – 6,-

Opłata ogrodowa uchwalona na Walnym Zebraniu Uchwałą nr 6/2019 w wysokości 1,09 zł za m² działki (w tym opłata na zarządzanie 0,08 zł/m²)

Opłata energetyczna za działkę uchwalona na Walnym Zebraniu Uchwałą nr 7/2019  – 17 zł

Opłata wodna za działkę uchwalona na Walnym Zebraniu Uchwałą nr 8/2019 – 20 zł

 

W przypadku działki o powierzchni 300m² opłata łącznie wynosi 370 zł. 

 

Termin wnoszenia opłat do 30.06.2019 r. 

Energia elektryczna za 1 kWh – 0,65 zł