OPŁATY ZA DZIAŁKĘ NA ROK 2018

  • SKŁADKA CZŁONKOWSKA UCHWALONA UCHWAŁĄ NR 9/XI/2016 PRZEZ KR PZD – 6 ZŁ
  • OPŁATA NA ZARZĄDZANIE UCHWALONA UCHWAŁĄ NR 2/XVIII/2017 PRZEZ KR PZD  – 0,08 ZŁ ZA m² DZIAŁKI
  • OPŁATA OGRODOWA UCHWALONA NA WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM W DNIU 21.04.2018 UCHWAŁĄ NR 5/2018 – 1,01 ZŁ ZA m² DZIAŁKI
  • OPŁATA ENERGETYCZNA ZA DZIAŁKĘ – 17 ZŁ
  • ENERGIA ELEKTRYCZNA ZA 1 KWH – 0,65 ZŁ

 

OPŁATY ZA DZIAŁKĘ NALEŻY WNIEŚĆ DO 30.06.2018

OPŁATY ZA ENERGIĘ NALEŻY WNOSIĆ : CO MIESIĄC JEŻELI PRZEBYWA SIĘ CAŁOROCZNIE NA DZIAŁCE, CO DWA MIESIĄCE JEŻELI PRZEBYWA SIĘ SEZONOWO.