OPŁATY W 2024 ROKU

SKŁADKA UCHWALONA PRZEZ KR PZD 6 ZŁ
OPŁATA OGRODOWA UCHWALONA NA WALNYM
ZEBRANIU UCHWAŁĄ NR 8/2024 Z DNIA 21.04.2024
1,25 ZŁ ZA M2 DZIAŁKI
(W TYM OPŁATA NA ZARZĄDZANIE 0,13 ZŁ/M2
OPŁATA ENERGETYCZNA ZA DZIAŁKĘ, UCHWALONA
NA WALNYM ZEBRANIU UCHWAŁĄ NR 9/2024 Z DNIA 21.04.2024
20 ZŁ
OPŁATA WODNA ZA DZIAŁKĘ, UCHWALONA NA
WALNYM ZEBRANIU UCHWAŁĄ NR 10/2024 Z DNIA 21.04.2024
9 ZŁ
OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW Z TERENU ROD UCHWALONA UCHWAŁĄ NR 11/2024 Z DNIA 21.04.2024120 ZŁ
OPŁATA NA REMONTY UCHWALONA UCHWAŁAMI NR:
12/2024, 13/2024, 14/2024, 15/2024, 16/2024, 17/2024, 18/2024
Z DNIA 21.04.2024
100 ZŁ

Przy działce o powierzchni 300 m² opłata roczna za 2024 wynosi 630 zł.

Prosimy, aby płatności za działkę wpłacać na konto bankowe ogrodu.
ING BANK ŚLĄSKI, NR KONTA: 25 1050 1054 1000 0023 2623 5351

W tytule przelewu prosimy podać: imię, nazwisko i nr działki, za którą wnoszona jest opłata.