OPŁATY ZA DZIAŁKĘ NA ROK 2020

SKŁADKA UCHWALONA PRZEZ KR PZD 6,-
OPŁATA OGRODOWA UCHWALONA NA WALNYM ZEBRANIU
UCHWAŁĄ NR 6/2020 W WYSOKOŚCI 1,10 ZŁ ZA M2 DZIAŁKI
(W TYM OPŁATA NA ZARZĄDZANIE 0,09 ZŁ/M2)
DO DNIA 30 LISTOPADA 2020 DOPŁATA NA ZARZĄDZANIE W
WYSOKOŚCI 0,01 ZŁ ZA 1M2 DZIAŁKI
OPŁATA ENERGETYCZNA ZA DZIAŁKĘ UCHWALONA NA
WALNYM ZEBRANIU UCHWAŁĄ NR 7/2020
20,-
DO DNIA 30 LISTOPADA DOPŁATA 3 ZŁ OD DZIAŁKI
OPŁATA WODNA ZA DZIAŁKĘ UCHWALONA NA
WALNYM ZEBRANIU UCHWAŁĄ NR 8/2020
34,-
DO DNIA 30 LISTOPADA 2020 DOPŁATA 14 ZŁ DZIAŁKI
OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI ZA DZIAŁKĘ 80,-
DO DNIA 30 LISTOPADA 2020 ZAPŁATA 80 ZŁ