OPŁATY ZA DZIAŁKĘ NA ROK 2022

  • składka członkowska przez KR PZD – 6 zł
  • opłata ogrodowa uchwalona na WZ – 1,02 zł za m2 działki,
  • opłata energetyczna uchwalona na WZ – 20 zł
  • opłata wodna uchwalona na WZ – 14 zł
  • opłata za wywóz śmieci – 100 zł
  • opłata na remonty – 90 zł

Za działkę o powierzchni 300 m2 całkowita opłata roczna wynosi 536 zł

Za zużytą energię płacimy wedle wskazania licznika – 0,78zł za 1 KwH