Podsumowanie – rębakowanie gałęzi 2020 r.

Z przykrością informujemy, że pomimo ogłoszeń w sprawie rębakowania, na miejsca składowania przynoszone zostały odpady zielone tj. korzenie, liście, trawa , karpy, całe gałęzie nie pocięte, co spowodowało zwiększone koszty wykonania usługi. Po trzech latach prowadzonej akcji przez zarząd, część z Państwa nie czyta ogłoszeń w gablotach, a część czyta, lecz je lekceważy.

Większość z Państwa „gubiła” swoje gałęzie na alejkach, a w drodze powrotnej już jako nie swoje omijała je dużym łukiem. Pomimo przedłużonego terminu składowania gałęzi, już po skończonej akcji, niektórzy działkowcy przytaszczyli swoje krzewy , tym samym zaśmiecając teren wspólny ogrodu. W trakcie zrębkowania gałęzi stwierdzono, że pod gałęziami wraz z odpadami zielonymi składowano odpady komunalne takie jak: plastik, butelki, wory ze śmieciami, kosze z używana odzieżą.

Informację tę zarząd przedstawia ku rozwadze działkowców, ponieważ takie działanie niezgodne z przyjętymi normami będą skutkować w przyszłości koniecznością zaniechania organizacji składowania gałęzi i ich rąbkowania.

Szanowni Działkowcy !!!

Posiadacie swoje działki i możecie tam sadzić rośliny, jakie chcecie ( zgodnie z regulaminem) , ale aleje i drogi między działkami i ogrodzeniem ogrodu zostawcie wolne bez wystającej na zewnątrz roślinności. Zadbajcie również o bezpieczne przejście. Na naszym ogrodzie przebywają dzieci i naprawdę pomyślcie o ich bezpieczeństwie. Wystające poza ogrodzenie suche badyle, ostre krzewy, dzikie róże , gałęzie stwarzają zagrożenie i mogą spowodować nieszczęście, a do tego utrudniają przejazd pojazdami ratunkowymi i asenizacyjnymi oraz stanowią zagrożenie dla ewentualnych akcji ewakuacyjnych.

Przypominamy, że odpowiedzialność za szkody spowodowane przez spadające gałęzie lub wywrócone drzewa spoczywa na użytkowniku działki, na której to drzewo rosło.