Podsumowanie wywozu odpadów w 2020r.

Z przykrością poruszamy temat wywożenia odpadów , ich składowania i zaśmiecania całego terenu ogrodu. Jak wcześniej informowaliśmy, z dniem 1 sierpnia 2020 zostaliśmy wyłączeni z miejskiego systemu odbioru odpadów, ale nie zostaliśmy zwolnieni z segregacji odpadów.

Na nas spoczywa szereg obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie ROD i działek. Do obowiązków działkowca wynikających z ustawy o rod, należy utrzymanie czystości i porządku na terenie działki ( art.15 ust.1 pkt.2 ustawy o rod) . Natomiast wśród obowiązków wynikających z regulaminu ROD można przykładowo wymienić obowiązek wyposażenia działki w kompostownik i kompostowanie odpadów pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzących z działki części roślin ( § 42 ust.1 i 3 regulaminu ROD) czy też zakaz wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych ( § 68 pkt.2 regulaminu )

Jakim to trzeba być bezmyślnym, żeby wrzucić cały krzak porzeczki do pojemnika na odpady zmieszane.

Jakim to trzeba być bezmyślnym, żeby do pojemnika na szkło i plastik wrzucić worki trawy, chwastów.

Kilka przykładów :

3.09.2020 godzina 18:28 kierowca samochodu o nr rej. WPL 40797 przywiózł wór zgniłych jabłek

11.09.2020 godzina 15:12 kierowca samochodu o nr rej. WWL 07597 przywiózł ze swojej działki dywanik i pomimo informacji o zakazie składowania uznał, że mogą wszyscy  działkowcy zapłacić za wywóz Jego dywaniku

8.10.2020 godzina 14:09 kierowca samochodu o nr rej. WH 08652 przywiózł 3 wory skoszonej trawy, niech wszyscy działkowcy zapłacą za moją skoszoną trawę !

18.10.2020 godzina 13:10 kierowca samochodu o nr rej. WOT 70511 przywiózł niebieski worek z roślinnością

1.11.2020 godzina 9:51 kierowca samochodu nr rej. WE 270YE rzucił siatkę foliową ze śmieciami, pomimo, że wiata śmietnikowa była już zamknięta na okres zimowy.

To tylko mały ułamek, jak zachowują się niektórzy działkowcy. Może Państwo zobaczą w swojej alei ten nr rejestracyjny samochodu i sami zareagują na brak segregowania odpadów, a tym samym narażania innych działkowców na dodatkowe koszty związane z obowiązkiem uiszczenia podwyższonej opłaty ogrodowej związanej z wywozem śmieci, która niestety przy takim postępowaniu będzie wzrastała.

Spacerując po ogrodzie zauważyliśmy, że spora część działkowców  nie kosi alei , ale również coraz częściej spotykamy proceder wyrzucania wyrwanych chwastów lub skoszonej trawy na aleje ogrodowe i układanie ich wzdłuż kolein zrobionych przez auta, w nadziei , że jakoś się to rozjeździ. Po wyschnięciu trawa i chwasty są rozsiewane przez wiatr na okoliczne działki i tam zasiane zachwaszczają uprawy sąsiadom. W czasie deszczu utrudniają poruszanie się tworząc cuchnące bajora , a w czasie suszy na wysuszonej trawie można się poślizgnąć i złamać nogę.

I jeszcze jedna ważna sprawa : miejsca, gdzie zamontowane są skrzynki elektryczne są zarośnięte, zachwaszczone, co powoduje dużą wilgotność przewodów elektrycznych i w konsekwencji prowadzi do zwarć i palenia się instalacji.

Coraz częściej w okolicach WC ogólnych są pozostawiane worki ze śmieciami, nawet worki są wrzucane na działki sąsiada. Ostatnio przy wiacie śmietnikowej działkowiec wyrzucił swoje odchody w siatce foliowej sprzątając w ten sposób swój WC na działce.

Czy naprawdę trzeba zniżać się do takiego poziomu zachowania ?

Jak wytłumaczyć niereformowalnym działkowcom, że śmieci  segregujemy i wyrzucamy do pojemników. Nie obok, nie pod bramę, nie pod płot, lub za płot.

Może warto pomyśleć o kolegach i koleżankach działkowcach, którzy mają działki blisko tego wiecznie zaśmieconego terenu. Teren altany śmietnikowej jest w najbliższym sąsiedztwie budynków zarządu, poszczególnych działek, placu zabaw, co fatalnie się prezentuje nie tylko dla Nas , ale znajomych, czy rodziny odwiedzającej nasz ogród. Może macie Państwo jakieś pomysły na zdyscyplinowane niektórych działkowców niszczących w ten sposób nasz ogród ? Co zrobić z działkowcami, którzy nie dbają o finanse pozostałych działkowców, a tylko generują koszty utrzymania działki?

Podczas Walnego Zebrania Komisarycznego, które odbyło się dnia 4 października 2020 ustalono, że wiata śmietnikowa zostanie przeniesiona pod bramę główną, będzie zamykana na klucz. Działkowiec, aby wyrzucić śmieci, będzie musiał kupić klucz i segregować śmieci. Decyzja ta została podjęta ,ponieważ jak pisaliśmy wcześniej warkot samochodów uniemożliwiał wypoczynek na działkach znajdujących się w pobliżu wiaty, robienie wysypiska śmieci oraz wjazd 3 razy w tygodniu śmieciarek o tonażu 50t.

Liczymy na zrozumienie i opamiętanie się , a przede wszystkim na uszanowanie Naszego ogrodu i innych działkowców, również tych , który ten bałagan wokół wiaty śmietnikowej musieli po kimś uprzątnąć, bo sam się stamtąd nie zabrał. Żaden przepis prawa wśród ludzi nie zastąpi zdrowego rozsądku i wzajemnego poszanowania, którym należy się kierować.