Przegląd działek rewir 1 i 4

ZGODNIE Z § 74 REGULAMINU ROD ZOSTANIE PRZEPROWADZONY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK WRAZ Z ODCZYTEM LICZNIKA ELEKTRYCZNEGO W TERMINACH:

DZIAŁKI OD NR 1-104A W DNIACH 11.06.2023 , 18.06.2023 OD GODZ.12°°

DZIAŁKI OD NR 405-513 W DNIACH 10-11.06.2023 , 17.VI- 18.VI.2023 OD GODZ.11°°

UŻYTKOWNIK DZIAŁKI MA OBOWIĄZEK UMOŻLIWIĆ WSTĘP NA DZIAŁKĘ. DOKŁADNIE SPRAWDZIMY STAN POSIADANIA KOMPOSTOWNIKÓW , KOSZENIA ALEJEK, CZY NA SĄSIEDNIE DZIAŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI NA ALEJKI OGRODOWE NIE PRZECHODZĄ GAŁĘZIE DRZEW I KRZEWÓW, A TAKŻE USYTUOWANIE GŁÓWNEGO ZAWORU WODY