Przegląd działek

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE ZGODNIE Z § 74 REGULAMINU ROD ZOSTANIE PRZEPROWADZONY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK WRAZ Z ODCZYTEM LICZNIKA ELEKTRYCZNEGO W TERMINACH:

DZIAŁKI OD NR 1- 104A W DNIU 13.VI OD GODZINY 12 °°

                                              W DNIU 20.VI OD GODZINY 12°°

DZIAŁKI OD NR 105 -220 W DNIACH 12-13.VI.  OD GODZ.11°°

                                               W DNIACH 19-20.VI.  OD GODZ.11°°

DZIAŁKI OD NR 405-513 W DNIACH 12 -13.VI. OD GODZ.11°°

DZIAŁKI OD NR 221-381 W DNIACH 5.VI.  OD GODZ.11°°-14°°

                                              W DNIACH 12-13.VI.  OD GODZ.11°°

UŻYTKOWNIK DZIAŁKI MA OBOWIĄZEK UMOŻLIWIĆ WSTĘP NA DZIAŁKĘ !!!

DOKŁADNIE SPRAWDZIMY STAN POSIADANIA KOMPOSTOWNIKÓW , KOSZENIA ALEJEK, CZY NA SĄSIEDNIE DZIAŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI NA ALEJKI OGRODOWE NIE PRZECHODZĄ GAŁĘZIE DRZEW I KRZEWÓW.