Przeglądy działek

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE ZGODNIE Z § 74 REGULAMINU ROD ZOSTANIE PRZEPROWADZONY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK WRAZ Z ODCZYTEM LICZNIKÓW ELEKTRYCZNYCH W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH :

DZIAŁKI OD NR 1 -104 W DNIU  10.VI. 2018 OD GODZ. 11°°

DZIAŁKI OD NR 221-381 W DNIU 10.VI. 2018 OD GODZ. 11°°

  • DZIAŁKI OD NR 105-220 W DNIACH 9 i 10 VI.2018 OD GODZ. 11°°