Przypomnienie

PRZYPOMINAMY SZANOWNYM DZIAŁKOWCOM, ŻE DBANIE O ALEJKĘ PRZY DZIAŁCE NALEŻY DO ICH OBOWIĄZKÓW ZGODNIE Z § 67 REGULAMINU ROD :

  •  KOSZENIE
  • RÓWNANIE NAWIERZCHNI
  • USUWANIE PRZEROSTÓW WYCHODZĄCYCH POZA OBSZAR DZIAŁKI , ZARÓWNO DO SĄSIADÓW JAK I TEŻ NA PRZYLEGŁĄ ALEJKĘ

RÓWNIEŻ ROWY MELIORACYJNE PRZYLEGŁE DO DZIAŁEK  WINNY BYĆ UTRZYMYWANE W CZYSTOŚCI

  •  KOSZENIE
  • USUWANIE KRZEWÓW I ROŚLINNOŚCI, KTÓRE POWODUJĄ ZAMULENIE ROWÓW POPRZEZ OPADAJĄCE LIŚCIE
  • NA POŁOWIE ICH SZEROKOŚCI, GDY DO NICH PRZYLEGAJĄ DZIAŁKI PO OBU STRONACH
  • NA CAŁEJ SZEROKOŚCI, GDY DO NICH PRZYLEGAJĄ DZIAŁKI Z JEDNEJ STRONY