RĘBAKOWANIE GAŁĘZI

 ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE ORGANIZUJE JEDNORAZOWĄ AKCJĘ RĘBAKOWANIA ZALEGAJACYCH GAŁĘZI NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁKACH.  GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ W MIARĘ POCIĘTE.

ZABRANIA  SIĘ SKŁADOWANIA DESEK, PŁYT I ELEMENTÓW DREWNIANYCH, TRAWY, ZIELSKA,   A TAKŻE KARP ORAZ CAŁYCH DRZEW!!!

SKŁADOWANIE W DNIACH 26.IX.2020 – 10.X.2020 W MIEJSCACH WYZNACZONYCH :

  1. NA PARKINGU PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ ZA SŁUPEM ELEKTRYCZNYM
  2. NA PLACU PRZY WC OGÓLNYM W OBRĘBIE DZIAŁEK 104a- 105
  3. NA PARKINGU PRZY DZIAŁCE 302A

SKŁADOWANIE GAŁĘZI  PO 10.X.2020 SKUTKOWAĆ BĘDZIE OBCIĄŻENIEM DZIAŁKOWCA INDYWIDUALNIE ZA RĘBAKOWANIE.