RĘBAKOWANIE GAŁĘZI 2019

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE ORGANIZUJE JEDNORAZOWĄ AKCJĘ RĘBAKOWANIA ZALEGAJĄCYCH GAŁĘZI NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁKACH. GAŁĘZIE MUSZĄ BYĆ W MIARĘ POCIĘTE.

ZABRANIA SIĘ SKŁADOWANIA DESEK, PŁYT I ELEMENTÓW DREWNIANYCH, TRAWY, ZIELSKA, A TAKŻE KARP ORAZ CAŁYCH DRZEW!!!

SKŁADOWANIE W DNIACH 5.IX.2019 – 22.IX.2019 W MIEJSCACH WYZNACZONYCH :

  1. NA PARKINGU PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ ZA SŁUPEM ELEKTRYCZNYM
  2. NA PLACU PRZY WC OGÓLNYM W OBRĘBIE DZIAŁEK 104a- 105
  3. NA PARKINGU PRZY DZIAŁCE 302A