ROD, czyli trudna wspólnota

,,Stając się użytkownikami działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, nowi działkowcy kierują się głównie chęcią rekreacji, odpoczynku oraz swobodnego spędzania czasu wśród zieleni na „swoich” kilkuset metrach kwadratowych. Nazbyt często zapominają jednak, że ogród działkowy nie jest i nie może być tylko zespołem działek użytkowanych swobodnie, bez przestrzegania określonych zasad i poszanowania zasad współżycia społecznego.”

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu.