SKŁADKA CZŁONKOWSKA W PZD W 2018 ROKU

W dniu 15 grudnia 2017 r. Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę nr 3/XVIII/2017 w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2018 r.

Krajowa Rada zdecydowała o utrzymaniu dla członków zwyczajnych składki w dotychczasowej wysokości , tj. 6 zł Składka członkowska jest przeznaczona na realizację celów statutowych , zebrana w 2018 roku pozostaje w całości w dyspozycji zarządu ROD. Składka powinna być zapłacona do dnia 30 czerwca 2018 ( §143 Statutu PZD).