Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Szanowni Działkowcy,

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli Rodzinny Ogród Działkowy funkcjonuje na terenie, którego przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest inne niż zieleń działkowa, to jest to podstawa do likwidacji takiego ogrodu. Dlatego też, tak ważnym jest podjęcie zintensyfikowanych działań zmierzających do zabezpieczenia przyszłości ogrodów, poprzez zapisanie terenów zajętych przez Rodzinne Ogrody Działkowe w powstającym Studium jako zieleni działkowej. 

Apelujemy o zapoznanie się z komunikatem oraz wypełnienie wniosków. Informacje potrzebne do wypełnienia wniosku zostały umieszczone w dolnej część komunikatu.

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Wniosek