Szkolenia dla nowych Działkowców.

Uchwałą Nr 5/2023 z dnia 05.01.20223 Komisaryczny Okręgowy Zarząd Mazowiecki zobowiązał Zarządy ROD do egzekwowania odbycia szkolenia podstawowego dla nowych Działkowców oraz przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu takiego szkolenia.

Informacje i skierowania w biurze ROD ,,RAJ”.