UAKTUALNIJ DANE OSOBOWE !!!

W najbliższym czasie będą wysyłane zaproszenia na Walne Zebranie, dlatego też zarząd ROD „RAJ” zwraca się z prośbą do działkowców o uaktualnienie swoich danych osobowych dotyczących adresu zamieszkania.

 

Ponadto, jeśli posiadacie adres mailowy i wyrazicie pisemną zgodę na wysyłaniu korespondencji pocztą elektroniczną,  znacząco przyczynicie się do obniżenia kosztów zakupu znaczków pocztowych.