Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu

Walne Zebranie 24.04.2022r. uchwaliło:

  • WYSOKOŚĆ  OPŁATY OGRODOWEJ I TERMINU WNOSZENIA W 2022 ROKU
  •  WYSOKOŚĆ I TERMINU WNOSZENIA OPŁATY OGRODOWEJ- OPŁATA ENERGETYCZNA W 2022 ROKU
  •  WYSOKOŚĆ I TERMINU WNOSZENIA OPŁATY OGRODOWEJ – OPŁATA WODNA W 2022 ROKU 
  •  WYSOKOŚĆ I TERMINU WNOSZENIA OPŁATY OGRODOWEJ- OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI  W 2022 ROKU
  •  WYSOKOŚĆ I TERMINU WNOSZENIA OPŁATY REMONTOWEJ
  • WYSOKOŚĆ RYCZAŁTU  ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ NA OKRES ZIMOWY