UWAGA !! REMONT DROGI GŁÓWNEJ

Zarząd ROD „RAJ” informuje, że 20 września 2017 rozpoczyna się remont drogi głównej oraz parkingu.

W związku z powyższym wjazd na ogród bramą główną będzie zamknięty.

Planowany termin zakończenia prac – 31 października 2017

Ponadto , zarząd wzywa wszystkich działkowców, a szczególnie tych co wjeżdżają i wyjeżdżają kilka razy dziennie o umiarkowane korzystanie z dróg ogrodowych , ponieważ są one w fatalnym stanie.

Zarząd ROD „RAJ” apeluje : poruszajmy się pojazdami w ograniczonym zakresie, nie wjeżdżajmy w miejsca o grząskiej nawierzchni, a przede wszystkim stosujmy się do znaków drogowych obowiązujących na terenie ogrodu.

Przypominamy, że zabroniony jest wjazd samochodów ciężarowych i ciągników w boczne alejki.

Rodzinny Ogród Działkowy to nie plac budowy !!! Infrastruktura ogrodowa nie jest przystosowana do ciężkiego sprzętu, nawet jednorazowy przejazd może spowodować uszkodzenie sieci wodociągowej i elektrycznej, a warto zaznaczyć , że większość alejek utwardzili działkowcy, ciężką i bezinteresowną pracą.

Nadmieniamy również, że na remont drogi wpłaciły tylko 93 działki ( na 463 działki), a z samochodu korzysta co druga działka.