WALNE ZEBRANIE 2020

NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2/IV/2020 I NR 4/IV/2020 KRAJOWEJ RADY PZD ZARZĄD ROD „RAJ” PODJĄŁ UCHWAŁĘ NR 63/2020 O ZAWIESZENIU WALNEGO ZEBRANIA  ROD I POWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA KOMISARYCZNEGO.

W ZEBRANIU MOŻE UCZESTNICZYĆ 36 CZŁONKÓW ROD „RAJ”.

 OGRÓD PODZIELONY JEST NA 4 SEKTORY.

WOBEC POWYŻSZEGO ZARZĄD PROSI O WYTYPOWANIE Z KAŻDEGO SEKTORA  9 OSÓB, KTÓRE  ZGODZĄ SIĘ NA BYCIE CZŁONKIEM WALNEGO ZEBRANIA KOMISARYCZNEGO I BĘDĄ REPREZENTOWAĆ NA NIM CAŁY SEKTOR.

SEKTOR  I –  OD NR DZIAŁKI 1- 104A                       

SEKTOR II – OD NR DZIAŁKI 105 -220

SEKTOR III- OD NR DZIAŁKI 221- 381                     

SEKTOR IV – OD NR DZIAŁKI 405- 513

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO DNIA 16 SIERPNIA 2020

TERMIN WALNEGO ZEBRANIA KOMISARYCZNEGO ZOSTANIE PODANY DO WIADOMOŚCI PO PODJĘCIU UCHWAŁY OKRĘGOWEGO ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO PZD.