WALNE ZEBRANIE I OPŁATY W FORMIE ZALICZKI ZA ROK 2021

DOŚWIADCZENIA PŁYNĄCE Z WYDARZEŃ , KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W 2020 ROKU, JAK RÓWNIEŻ PANUJĄCA OBECNIE SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA  CZYNIĄ ZASADNYM I OBAWY ,CO DO MOŻLIWOŚCI ODBYCIA WALNEGO ZEBRANIA ROD W 2021 W TERMINIE OPISANYM W STATUCIE . UCHWAŁA  NR 504/2020 OKRĘGOWEGO ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO PZD Z DNIA 14 GRUDNIA 2020 PRZESUWA TERMIN WZ ROD NA TERMIN DO DNIA 31 SIERPNIA 2021.

PONADTO UCHWAŁA  UPOWAŻNIA ZARZĄDY ROD DO POBIERANIA OD DZIAŁKOWCÓW ZALICZEK Z TYTUŁU OPŁAT OGRODOWYCH PRZEZNACZONYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA ROD W 2021 DO WYSOKOSCI OPŁAT USTALONYCH WG ZASAD STOSOWANYCH W ROD „RAJ” W 2020. 

PRZYPOMINAMY, ŻE ZA DZIAŁKĘ O POWIERZCHNI 300M² OPŁATA WYNOSI ZŁ 470,-

  • SKŁADKA  – 6,-   ( osoby pozbawione członkostwa w PZD nie płacą)
  • OPŁATA NA ZARZĄDZANIE – 27,-   ( zależy od metrażu działki )
  • OPŁATA OGRODOWA – 303,- ( zależy od metrażu działki )
  • OPŁATA WODNA – 34,-                
  • OPŁATA ENERGETYCZNA – 20,-
  • OPŁATA NA ŚMIECI – 80,-