Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd ROD „RAJ” zawiadamia, że dnia 18 lipca 2021 o godzinie 11³° ( I termin) godzina 12°° (II termin)  na placu zabaw odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze.

Zgodnie z wytycznymi Komunikatu Krajowego Zarządu PZD obowiązuje limit 150 osobowy uczestników walnego zebrania pod warunkiem ścisłego przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego tj. zakrywania przez osobę uczestniczącą ust i nosa, a także zachowania pewnego dystansu pomiędzy uczestnikami. Do osób uczestniczących w zebraniu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Zarząd nie ma prawa żądać informacji o odbyciu szczepienia, dlatego też działkowiec dobrowolnie i świadomie może podjąć decyzję o podaniu informacji w sprawie szczepienia.

Prawo uczestniczenia w zebraniu mają wyłącznie członkowie PZD.