Walne Zebranie Sprawozdawcze

Na podstawie § 59 ust.1 Statutu PZD zarząd ROD „RAJ” zwołuje w dniu  24 kwietnia 2022 walne zebranie członków zwyczajnych PZD , które odbędzie się w świetlicy :
– o godzinie 11°° ( I termin),
– godzina 11³° (II termin)

Prawo uczestniczenia w walnym  zebraniu mają wyłącznie członkowie PZD. Prawa członkowskie wykonuje się osobiście ( § 14 ust.2 Statutu PZD) ,dlatego nie jest dopuszczalne zastępstwo członka PZD  w czynnym udziale w walnym zebraniu.