Walne Zebranie – zatwierdzenie sprawozdań

Walne Zebranie dnia 24.04.2022r. zatwierdziło:

  • Sprawozdanie Zarządu za rok 2021
  • Sprawozdanie Finansowe   Zarządu za ROK 2021
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021
  • Plan pracy na rok 2022
  • Preliminarze  finansowe  na 2022