WALNE ZEBRANIE

W ZWIĄZKU Z UCHWAŁĄ NR 44/2020 KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD Z DNIA 11 MARCA 2020 W SPRAWIE WYTYCZNYCH DLA OKRĘGOWYCH ZARZĄDÓW PZD I ZARZĄDÓW ROD W ZAKRESIE DECYZJI O TERMINIE WALNYCH ZEBRAŃ ROD W 2020 W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM WYWOŁANYM PRZEZ KORONAWIRUS COVID-19, ZARZĄD ROD „RAJ” ODWOŁUJE WALNE ZEBRANIE PLANOWANE NA 19 KWIETNIA 2020.

O NOWYM TERMINIE WALNEGO ZEBRANIA POWIADOMIMY ODRĘBNYM KOMUNIKATEM.

OPŁATY OGRODOWE PRZEZNACZONE NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA ROD W 2020 R. NALEŻY WPŁACAĆ W FORMIE ZALICZEK W WYSOKOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ OPŁATOM WYNIKAJĄCYM Z UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA PODJĘTYCH W 2019 ROKU.