Ważny komunikat!

W ubiegłym roku, w czasie przeglądu działek, działkowcy u których stwierdzono wystające gałęzie drzew poza obręb działki zostali zobowiązani do usunięcia tych nieprawidłowości. ( § 55 Regulaminu ROD)

W miesiącu marcu 2017 zarząd ROD „RAJ” dokona przeglądu działek pod kątem wykonania cięć gałęzi wystających poza działkę.

W miesiącu  kwietniu 2017 zostanie wynajęta firma zewnętrzna, a kosztami wycinki zostaną obarczeni działkowcy, którzy nie zastosowali się do regulaminu ROD.

Nadmieniamy, że wystające gałęzie drzew, a także sadzenie przy ogrodzeniach działek różnorodnej roślinności utrudnia przejazd karetkom pogotowia, staży pożarnej i samochodów asenizacyjnych

.galezie