WJAZD NA TEREN OGRODU

Z UWAGI NA NIESTABILNY GRUNT NA ALEJKACH I MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, ZABRANIA SIĘ WJAZDU POJAZDÓW O MASIE POWYŻEJ 3,5 TONY