Włączenie energii na działkach

OD DNIA 19 MARCA 2022 ZOSTAJE SUKCESYWNIE WŁĄCZANY PRĄD NA DZIAŁKACH.
PROSIMY O SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA BEZPIECZNIKA .

 ZGODNIE Z UCHWALĄ NR 18/2018  WALNEGO ZEBRANIA  Z DNIA 21 KWIETNIA 2018  DZIALKOWCY, KTÓRZY NIE UREGULOWALI NALEŻNOŚCI ZA DZIAŁKĘ LUB NIE WPŁACILI NA KONIEC SEZONU LETNIEGO ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NIE BĘDĄ MIELI PODŁĄCZONEGO PRĄDU DO ALTANY.