Wyłączenie wodociągu ogrodowego na sezon zimowy

W DNIU 23  PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU NASTĄPI  ZAMKNIĘCIE WODOCIĄGU NA OKRES PRZERWY ZIMOWEJ .
UPRZEJMIE PROSIMY O ODKRĘCENIE WSZYSTKICH KRANÓW W ALTANACH I NA TERENIE SWOICH OGRÓDKÓW W TYM DNIU, ABY WODA MOGŁA SWOBODNIE WYPŁYNĄĆ.
NASTĘPNIE PROSIMY O ZAKRĘCENIE KRANÓW W DNIU 24.X.2021  W CELU UMOŻLIWIENIA USUNIĘCIA POZOSTAŁEJ WODY PRZY  POMOCY SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZE STUDZIENEK .
ZARZĄD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI WYWOŁANE NIE ZAMKNIĘCIEM ZAWORÓW NA DZIAŁKACH   ORAZ W ALTANACH.

PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZYCH TRWAŁYCH PRZYMROZKÓW ZAMKNIĘCIE WODOCIĄGU NASTĄPI NATYCHMIAST.