Wymiana podlicznika

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE WYMIANA PODLICZNIKA  ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W GODZINACH URZĘDOWANIA  ELEKTRYKA : WTOREK                             GODZINA 11 °°-14°°
CZWARTEK                         GODZINA 16°°- 19°°
I SOBOTA MIESIĄCA         GODZINA 11°°-14°°

PO UPRZEDNIM WPŁACENIU DO ZARZĄDU KWOTY 31,-ZŁ ZA LICZNIK (PODLICZNIKI ZAKUPIONO HURTOWO)
WYMIANA LICZNIKA BEZPŁATNA !!!
POZOSTAŁE USTALENIA ZAWARTE W INDYWIDUALNYM  PIŚMIE O WYMIANIE PODLICZNIKA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.