Zakłócanie porządku

ZARZĄD ROD „RAJ” CORAZ CZĘŚCIEJ DOSTAJE SYGNAŁY O  ZAKŁÓCANIU SPOKOJU POPRZEZ SŁUCHANIU GŁOŚNO MUZYKI, ZBYT GŁOŚNE ZACHOWANIE DZIECI  CZY TEŻ KRZYKI I PRZEKLEŃSTWA W GODZINACH NOCNYCH.

ZARZĄD ROD „RAJ”  PRZYPOMINA ART.51 § 1 KODEKSU WYKROCZEŃ , KTÓRY MÓWI, ŻE „KTO KRZYKIEM ,HAŁASEM, ALARMEM LUB INNYM WYBRYKIEM ZAKŁÓCA SPOKÓJ, PORZĄDEK PUBLICZNY, SPOCZYNEK NOCNY ALBO WYWOŁUJE  ZGORSZENIE W MIEJSCU PUBLICZNYM , PODLEGA KARZE ARESZTU, OGRANICZENIA WOLNOŚCI ALBO GRZYWNY”

NADMIENIAMY, ŻE  W PRZYPADKU OTRZYMANIA  INFORMACJI O POWYŻSZYCH ZACHOWANIACH DZIAŁKOWCÓW  BĘDZIEMY  WZYWAĆ NA INTERWENCJĘ POLICJĘ !!!