Zakręcenie wody na sezon zimowy

W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU NASTĄPI ZAMKNIĘCIE WODOCIĄGU NA OKRES PRZERWY ZIMOWEJ .

UPRZEJMIE PROSIMY O ODKRĘCENIE WSZYSTKICH KRANÓW W ALTANACH I NA TERENIE SWOICH OGRÓDKÓW W TYM DNIU, ABY WODA MOGŁA SWOBODNIE WYPŁYNĄĆ. NASTĘPNIE PROSIMY O ZAKRĘCENIE KRANÓW W DNIU 27.X.2019 W CELU UMOŻLIWIENIA USUNIĘCIA POZOSTAŁEJ WODY PRZY POMOCY SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZE STUDZIENEK.

ZARZĄD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI WYWOŁANE NIE ZAMKNIĘCIEM ZAWORÓW NA DZIAŁKACH ORAZ W ALTANACH. W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZYCH TRWAŁYCH PRZYMROZKÓW ZAMKNIĘCIE WODOCIĄGU NASTĄPI NATYCHMIAST.