Zaległości w opłatach

ZARZĄD ROD „RAJ” PRZYPOMINA WSZYSTKIM ZAPOMINALSKIM, ŻE 30 CZERWCA 2022 MINĄŁ TERMIN ZAPŁATY ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI W 2022 ROKU.

PROSIMY O PILNE DOKONYWANIE WPŁAT, A TYM DZIAŁKOWCOM, KTÓRZY ZAPŁACILI BARDZO DZIĘKUJEMY