ZARZĄD ROD „RAJ” PRZYPOMINA !!!

 

ZGODNIE Z § 44 REGULAMINU ROD ALTANA MOŻE MIEĆ POWIERZCHNIĘ ZABUDOWY MIERZONĄ PO OBRYSIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH DO 35 M2. ALTANA MOŻE MIEĆ WYSOKOŚĆ DO 5 M PRZY DACHU  STROMYM I 4 M PRZY DACHU PŁASKIM, PRZY CZYM DO POWIERZCHNI ZABUDOWY NIE WLICZA SIĘ TARASU, WERANDY LUB GANKU, O ILE ŁĄCZNA POWIERZCHNIA NIE PRZEKRACZA 12M2WYSOKOŚĆ ALTANY MIERZY SIĘ OD POZIOMU GRUNTU DO NAJWYŻSZEGO PUNKTU DACHU.

ODLEGŁOŚĆ ALTANY OD GRANIC DZIAŁKI NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 3 M.

DZIAŁKOWIEC OBOWIĄZANY JEST POWIADOMIĆ NA PIŚMIE ZARZĄD ROD O ZAMIARZE BUDOWY LUB ROZBUDOWY ALTANY, ZAŁĄCZAJĄC RYSUNEK UWZGLĘDNIAJĄCY JEJ POWIERZCHNIĘ ZABUDOWY I WYSOKOŚĆ ORAZ USYTUOWANIE WZGLĘDEM GRANIC DZIAŁKI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY POWIADOMIĆ ELEKTRYKA ,ABY ZABEZPIECZYŁ PRZEWODY ELEKTRYCZNE I LICZNIK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *