Zarządzenie NR 1/2020

W związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii, zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RAJ” w Warszawie postanawia:

 • Odwołać termin corocznego walnego zebrania. Nowy termin odbycia zebrania zostanie ustalony w zależności od rozwoju sytuacji w kraju
 • W celu zapewnienia ciągłości finansowej ogrodu do dnia 30 czerwca 2020 pobrać od działkowców zaliczkę w wysokości opłat ogrodowych ustalonych w 2019 roku.
 • Zawiesić udostępnienie świetlicy do organizowania imprez i spotkań
 • Wstrzymać wszystkie prace remontowe na terenie ogrodu oraz działkach wykonywane przez firmy
 • Wprowadzić na czas trwania stanu epidemii niezbędne ograniczenia zapewniające bezpieczeństwo dla interesantów oraz członków zarządu, a mianowicie:  
 1. Posiedzenia zarządu odbywać się będą na dużej świetlicy, gdzie zapewnione będą odległości między stanowiskami pracy wynoszące, co najmniej 1,5 m
 2. Kasa czynna zgodnie z grafikiem od miesiąca maja. Zaleca się, aby wszelkie rozliczenia finansowe wpłacać na konto ogrodu.
 3. Obowiązek zakrywania przy pomocy części odzieży, maski ust i nosa podczas posiedzeń i dyżurów członków zarządu
 4. Ilość interesantów przebywających w pomieszczeniach nie może przekroczyć 2 osób
 5. Pozostali interesanci obowiązani są czekać na zewnątrz świetlicy i kasy zachowując między sobą bezpieczną odległość nie mniejszą niż 2 m.
 6. Zarząd ROD „RAJ” zapewnia członkom zarządu oraz interesantom środki do dezynfekcji rąk (długopisy będą dezynfekowane po każdorazowym użyciu przez interesanta)
 7. W sprawach nagłych kontaktować się z zarządem ROD „RAJ” telefonicznie:

                 Zarząd            tel.515-603-035         w godz.9°°-11°°  ; 16°°- 18°°

                 Prezes            tel.662-605-598         w godz.10°° – 16°°

                 Elektryk         tel.601-276-447         w godz.16°° – 19°°

                  lub mailowo: rod.raj@wp.pl           

Korzystanie z działek i terenu ROD „RAJ” nie może naruszać obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z ogłoszonego stanu epidemii.

Naruszenie tych ograniczeń i obostrzeń spowoduje zawiadomienie przez zarząd właściwych służb porządkowych jak również zagrożone jest wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i obowiązuje do odwołania.PODSTAWA : uchwały Krajowego Zarządu PZD nr 44/2020, 60/2020, 71/2020 z miesiąca    marca 2020 oraz Zarządzenia nr 9/2020 Prezesa PZD z dnia 15 kwietnia 2020