ZASADA WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW OD 1.I.2017

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16.IV.2004 o ochronie przyrody, która weszła w życie 1.I.2017 w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów- także nadziałkach w ROD .

Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości.

Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość ( działka) jest przez działkowca dzierżawiona.

 

Niemniej jednak nowelizacja wprowadza znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia- co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od I 2017 działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza :

 

  • 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

 

Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m ² . A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia , jaką krzewy zajmują.

Niezmiennie pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych. Działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskania zezwolenia organu administracyjnego.

Istotne też jest, że jeśli działkowiec przed 1.I.2017 złożył wniosek do prezydenta o pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewów rosnących na jego działce o do końca 2016 decyzja w tej sprawie albo nie została wydana, albo jeszcze nie stała się ostateczna – stosuje się znowelizowane, korzystniejsze dla działkowca przepisy.