ZAWIADOMIENIE

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE ZGODNIE Z § 74 REGULAMINU ROD ZOSTANIE PRZEPROWADZONY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK WRAZ Z ODCZYTEM LICZNIKÓW ELEKTRYCZNYCH W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH :

  • DZIAŁKI OD NR 1 -104  W DNIACH 12, 13 I 19 MAJA 2018  OD GODZ. 11°°
  • DZIAŁKI OD NR 105- 220 W DNIACH 12 – 13 MAJA 2018     OD GODZ. 11°°
  • DZIAŁKI OD NR 221- 381 W DNIU 27 MAJA 2018 OD GODZ. 10.00
  • DZIAŁKI OD NR 405-513 W DNIACH 2 , 9 i 10 CZERWCA 2018 OD GODZ. 11°°

PROSIMY O UMOŻLIWIENIE WSTĘPU NA DZIAŁKĘ I DO ALTANY CZŁONKOM ZARZĄDU.