ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW

ZARZĄD ROD „RAJ” ZAWIADAMIA, ŻE PRZYSTĄPIŁ DO KONKURSU POSPRZĄTAJ ROD – EDYCJA 2023 .

CELEM KONKURSU JEST UPOWSZECHNIENIE WIEDZY Z ZAKRESU POSTĘPOWANIA Z ELEKTROŚMIECIAMI POPRZEZ AKTYWNE WŁĄCZENIE ROD W DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNĄ POLEGAJĄCĄ NA SELEKTYWNYM ZBIERANIU ZUŻYTYCH BATERII I ELEKTROŚMIECI.

ZBIERANIU PODLEGA SPRZĘT KOMPLETNY, NIE ZDEMONTOWANY !!!

ELEKTROŚMIECI SKŁADUJEMY POD WIATĄ NA TERENIE ZARZĄDU W DRUGĄ I OSTATNIĄ NIEDZIELĘ W GODZINACH 12°° – 14°°BATERIE SKŁADUJEMY DO SPECJALNEGO POJEMNIKA ,KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ PRZY KASIE ZARZĄDU I POD WIATĄ