ZMIANA CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OGRODZIE

Zarząd ROD RAJ zawiadamia, że od dnia 01.III.2020 r. cena brutto za 1 kWh energii elektrycznej wynosi 0,70 zł.